ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมออดิทรอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว นอกจากกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาทั้ง 2

Read more