ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมออดิทรอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว นอกจากกิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาแล้วฝ่ายในงานยังมีพิธีมอบเข็มประจำสาขาวิชาฯ มอบเน็ทติดผม และผูกข้อมือให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมพิธีกับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

needle-ceremony-6 needle-ceremony-7 needle-ceremony-8 needle-ceremony-9 needle-ceremony-10 needle-ceremony-11 needle-ceremony-12 needle-ceremony-1 needle-ceremony-2 needle-ceremony-3 needle-ceremony-4 needle-ceremony-5