กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30-16.00 น. บริเวณหลังตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยรุ่นพี่จะแบ่งฐานจำนวน 9 ฐาน โดยให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกฐาน เพื่อความสามัคคีกันภายในกลุ่ม รู้จักการแก้ไขปัญหาในแต่ละฐาน เป็นต้น รับน้อง29 รับน้อง26 รับน้อง25 รับน้อง24 รับน้อง23 รับน้อง22 รับน้อง21 รับน้อง18 รับน้อง17 รับน้อง16 รับน้อง15 รับน้อง13 รับน้อง12 รับน้อง11 รับน้อง08 รับน้อง07 รับน้อง06 รับน้อง05 รับน้อง04 รับน้อง03 รับน้อง02 รับน้อง01