ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี60

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์สมชาย สหนิบุตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานจะมีพิธีมอบเข็มประจำสาขา มอบเน็ทติดผมให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้หญิง และมีการผูกข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่เป็นอิสลามก็จะมีของที่ระลึกให้

 

ปฐมนิเทศ66 ปฐมนิเทศ65 ปฐมนิเทศ63 ปฐมนิเทศ60 ปฐมนิเทศ59 ปฐมนิเทศ56 ปฐมนิเทศ55 ปฐมนิเทศ54 ปฐมนิเทศ53 ปฐมนิเทศ52 ปฐมนิเทศ49 ปฐมนิเทศ47 ปฐมนิเทศ39 ปฐมนิเทศ37 ปฐมนิเทศ36 ปฐมนิเทศ35 ปฐมนิเทศ34 ปฐมนิเทศ33 ปฐมนิเทศ30 ปฐมนิเทศ28 ปฐมนิเทศ27 ปฐมนิเทศ24 ปฐมนิเทศ23 ปฐมนิเทศ22 ปฐมนิเทศ17 ปฐมนิเทศ15 ปฐมนิเทศ11 ปฐมนิเทศ10 ปฐมนิเทศ07 ปฐมนิเทศ06 ปฐมนิเทศ04