ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับนักศึกษาสาธาฯ ภาคปกติรหัส 55 และภาค กศ.บท รุ่น 16 ที่จบการศึกษาแล้วทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/graduate ด้วยครับ…จำเป็นจริงๆ นะครับเพื่อการปรับปรุงคณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ขอความร่วมมือทุกคนที่ได้งานแล้ว (ทุกประเภทยกเว้นกิจการส่วนตัว) นะครับ