“ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์”

“ความสำเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์”

ขอชื่นชมนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนนักศึกษา

#เปิดเทอมแล้วขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะค่ะ
#เด็กสาธารณสุขชุมชน

CMH1 CMH2 CMH3