ขอเชิญร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทร์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทร์ ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ 2 อาคารศูนย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี